ร้อยเอ็ด… ทหารใหม่ไปกอง.โบกมือหยอยๆ.บอกน้องจะไปชายแดน.จำห่างร้าง ไกลแฟน.อย่าหมองสองปีกลับมา.มทบ.27 ต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

ร้อยเอ็ด…
ทหารใหม่ไปกอง.โบกมือหยอยๆ.บอกน้องจะไปชายแดน.จำห่างร้าง ไกลแฟน.อย่าหมองสองปีกลับมา.มทบ.27 ต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

วันพุธที่ 1 พย. 2562 เวลา 07.00 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.27 กำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562ในวันนี้จะเป็นการส่งทหารบกผลัดที่ 2 และทหารเรือผลัดที่ 3 ข้ารับราชกรจำนวน 1,589 นาย เป็นทหารจากจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,126 นายจังหวัดยโสธร จำนวน 463 นาย

(กล่าวต้อนรับทหารใหม่) ผลัดที่ 2/2562 .มทบ.27 สวัสดีน้องๆ ทหารใหม่ทุกนาย กระผม พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ในนามผู้แทนกองทัพบก ขอต้อนรับทหารใหม่ทุกนายด้วยความยินดียิ่งการรับราชการทหารกองประจำการ / ถือเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกๆ คน / อีกทั้งยังเป็นเกียรติอันสูงสุด / ที่จะรับใช้ประเทศชาติ / ปกป้องสถาบันชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / ตอบแทนคุณแผ่นดิน / แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

(กล่าวต้อนรับญาติ)กระผม พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ในนามผู้บังคับค่ายประเสริฐสงคราม ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กองทัพบกจะทำการฝึกอบรมให้กับบุตรหลานของท่าน เพื่อปรับเปลี่ยนจากพลเรือน มาเป็นชายชาติทหารอย่างเต็มภาคภูมิ ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทรหดอดทน และสง่างาม ทั้งให้ได้รับการอบรมความรู้ด้านต่งๆ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์

ต้องดูแลทหารใหให้เปรียบเสมือนญาติคนหนึ่ง ในระหว่างที่บุตรหลานของท่านมารับราชการในกองทัพ / จะได้รับสิทธิต่างๆ

จากทางราชการมากมาย / เช่นเครื่องแต่งกาย / สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น / เบี้ยเลี้ยง
เงินเดือน / ตลอดจนสิทธิในการรักษาพยาบาล / การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / และมัธยมศึกษาตอนปลาย
นอกจากนั้น / ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ / ตามที่บุตรหลานของท่านถนัดและสมัครใจ / เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพ /ภายหลังจากการปลดจากกองประจำการ / สำหรับบุตรหลานท่านใด / ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการศึกษา / ในโรงเรียนนายสิบทหารบก / โรงเรียนจ่าทหารเรือ หรือโรงเรียนจ่าทหารอากาศ.. / กองทัพได้จัดโควตาที่นั่งการศึกษา /
ให้กับทหารกองประจำการ / ตามสัดส่วนที่นั่งของแต่ละกองทัพอีกด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน