ภ.จว.รอ.-ชมรมฟุตบอลอ.จตุฯแชมป์บอลพิทักษ์เมืองร้อยเอ็ดลีกคัพที่1รับถ้วยเกียรติยศและรางวัลเงินสด /PLC TV/MOITC/ชสอท./nuk-0817082129-

ภ.จว.รอ.-ชมรมฟุตบอลอ.จตุฯแชมป์บอลพิทักษ์เมืองร้อยเอ็ดลีกคัพที่1รับถ้วยเกียรติยศ พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ดและรางวัลเงินสด

/PLC TV/MOITC/ชสอท./nuk-0817082129-


PLC TV/MOITC/ภ.จว.รอ.-ชมรมฟุตบอลอ.จตุฯแชมป์บอลพิทักษ์เมืองร้อยเอ็ดรับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลร่วมแสนบาท/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่ออนไลน์IT/สมนึก-พ.ต.อ.พัทฐกร ผกก.เมืองรอ./0817082129-ข่าว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น ณสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีมอบถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ให้แก่ทีมฟุตบอลที่ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลพิทักษ์เมืองร้อยเอ็ดลีกคัพครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.รอ
และเงินรางวัล เพื่อเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างตำรวจ-ประชาชน-ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง โดยการดำเนินงานของ พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และคณะ

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีการแสดงออกด้านกีฬาฟุตบอล 3 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็ง 4 ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 5 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข

ซึ่งการแข่งขันโดยเริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2562 แข่งขันในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ โดยมีการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ออกเป็น 2 รุ่นอายุดังนี้ 1 ฟุตบอลรุ่นประชาชนทั่วไปอายุ 25 ปีถึงอายุ 45 ปี มีทีมเข้าทำการแข่งขัน 4 ทีมได้แก่ 1 ทีมฟุตบอลสภเมืองร้อยเอ็ด 2 ทีมฟุตบอลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3 ทีมฟุตบอลอำเภอจตุรฯ 4 ทีมฟุตบอลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 ฟุตบอลรุ่นประชาชนทั่วไปอายุ 35 ปีขึ้นไป มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 12 ทีมได้แก่ทีมฟุตบอลร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด,อำเภอเสลภูมิ,อำเภอจังหาร,อำเภอศรีสมเด็จ,อำเภอเกษตรวิสัย,ทีมรัฐศาสตร์รามคำแหง,ทีมอำเภอโพนทอง,ทีมสพม. 27,ทีมสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด,ทีมเทศบาลตำบลดินดำและทีมเทศบาลหินกอง เพื่อเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างตำรวจประชาชนข้าราชการรัฐวิสาหกิจโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง

สรุปผลการแข่งขันได้แก่
รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ ทีม ภ.จว.ร้อยเอ็ด รับถ้วยเกียรติยศ พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ถ.จว.รอ.และเงินร่งวัล 10,000บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอำเภอเสลภูมิ รับถ้วยเกียรติยศ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ดและเงินรางวัล 5,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมอำเภอจตุรพักตรพิมาน เงินรางวัล 3,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด รับเงินรางวัล 2,000 บาท
รุ่น 25 ปี
รางวัลชนะเลิศ ทีมอำเภอจตุรพักตรพิมาน รับถ้วยเกียรติยศ นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกสมาคมฟุตบอลร้อยเอ็ดแบะเวินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงพยาบาลร้อยเอ็ดรับเงินรางวัล 3,000 บาท

พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวตอนท้ายว่า.-นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความหมายของงานตำรวจเป็นอย่างมาก ที่สามารถแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ ที่นำมาปรับปรุงพัฒนาแผนงานตำรวจ ใด้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่ออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.เมืองรอ./0817082129-รายงาน