พิธีวางเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ จุดผ่อนปรนบ้านปางห้าแม่สาย

พิธีวางเสาเอกศาลาประดิษฐานพระพุทธชินราช ณ จุดผ่อนปรนบ้านปางห้าแม่สาย

/////////////////////////
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ประกอบพิธีศาสนาเจริญพระพุธมนต์ – เจริญชัยมงคลคาถา แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานบุญถวายจตุปัจจัยไทยแด่พระสงฆ์ โดยพิธีวางเอกในครั้งนี้ทางด้าน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ นายดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีวางเสาเอก ศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลอง ณ จุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนบ้านปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ซึ่งมี นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย – ทหารร้อย ม.3 ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง – นายทองสุข ใจภิภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง – นายสุวิช แสนรันต์ กำนันตำบลเกาะช้าง พร้อมหน่วยงานส่วนราชการร่วมประกอบพิธีวางเสาเอกอย่างพร้อมเพียงกันบริเวณมณฑลพิธี ในครั้งนี้ ซึ่งทางอำเภอแม่สายได้วางโครงการดำเนินงานสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธชินราช ในระยะเวลา 1 เดือน และจะได้อัญเชิญพระพุทธชินราชองค์จำลอง มาประดิษฐานไว้ให้พีน้องประชาชนชาวไทย-เมียนมา ได้มากราบไหว้สักการบูชาขอพร

///////////////////////////////////////////////
ภาพจาก – พลขับสิงห์ 1
สายฝน ลุ่มแม่น้ำสาย /////// รายงาน ////////////