จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ!!

จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ!!

วันที่ 2 กย. 62 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการจัดโครงการ “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจนานัปการ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานทุกด้านเพื่อพสกนิกรชาวไทย และน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระองค์มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
การจัดกิจกกรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8 โดยมีหน่วยงานจำนวน 28 หน่วยงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ พร้อมทั้งมีการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆ หลายชุดการแสดง สำหรับการจัดโครงการชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองปราจีนบุรี…