ราชบุรี/ชมรม ศิษย์เก่าคณะก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดงาน”ราตรีสีน้ำเงิน ประจำปี 2562 สถาปนาปีที่ 81 ช่างก่อสร้าง.

ราชบุรี/ชมรม ศิษย์เก่าคณะก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดงาน”ราตรีสีน้ำเงิน ประจำปี 2562 สถาปนาปีที่ 81 ช่างก่อสร้าง.

ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันที่1ก.ย.2562มีนายปัญญา ไกรสิงหเดชา ประธานเปิดงานโดยมีนายขจร พวงสมบัติ ประธานชมศิษย์เก่าคณะก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กล่าวรายงานถึงการจัดงานเลี้ยงสังสรร” ราตรีสีน้ำเงิน ประจำปี 2562″ มีศิษย์เก่าพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารบริหารชมรมร่วมงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่ศิษย์เก่าคณะก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และเป็นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาของสถาบันคณะก่อสร้างสืบต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี