ยามศึกเรารบอุทกภัยมาเราทหารกล้าเข้าช่วยเหลือ

ยามศึกเรารบอุทกภัยมาเราทหารกล้าเข้าช่วยเหลือ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สุภัทร ชูตินันทน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 พ.ท.ธารนรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 สั่งการให้ พ.ต.อัครเดช อัครสาร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2110 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเนื่องจาก “พายุโพดุล” ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำจากลำห้วยบังอีเซาะตลิ่งจนทำให้บ้านพังเสียหาย โดยเฉพาะบ้านนาสะโน ม.3 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ซึ่งร้อย.ทพ.2110 ได้จัดกำลังพลร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอดอนตาล เข้าช่วยเหลือ นางพิมพ์ทอง อุทชัยยา อายุ 65 ปี ที่อยู่ 324 ม.3 บ.นาสะโน ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ช่วยยกข้าวของที่พังเสียหายจากน้ำห้วยบังอี ที่กัดเซาะตลิ่งทำให้บ้านพังเสียหาย ผลจากพายุโซร้อน(โพดุล) และได้เข้าให้การช่วยเหลือยกสิ่งของออกจากพื้นที่อันตรายในพื้นดังกล่าวที่ใกล้ตลิ่งซึ่งพังลงเรื่อยๆ ตามกระแสน้ำที่ไหลแรงมาก ห้วยบังอีมีต้นกำเนิดที่ ภูสีฐาน อ.คำชะอี ไหลผ่านอำเภอหนองสูง อำเภอนิคมคำสร้อย มีลำห้วยหลายสายที่เกิดจากเนินเขาหลายลูกแล้วไหลมาสมทบทำให้เกิดลำห้วยสายใหญ่แล้วไปตกแม่น้ำโขงที่อำเภอดอนตาล ลำห้วยสายใหญ่นี้เรียกว่า “ห้วยบังอี” พร้อมทั้งได้ให้การช่วยเหลือพระสงฆ์ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางเดินภายในวัดเวินไชย บ้านนามหาราช ม.10 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177