รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูลและรับฟังปัญหา และเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูลและรับฟังปัญหา และเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะฯ และนายการีม ยูหันนัน ประธานกรรมการชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจาก ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ในการนำยางพาราทำแบริเออร์และเสาหลักกิโล ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าวสิ่งที่ต้องการคือยางก้อน จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่มาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด และได้ย้ำว่าต้องใช้ยางพาราในพื้นที่เป็นหลัก ตนเชื่อว่าหากเป็นการขายระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงานภาครัฐ ราคายางจะต้องดีกว่าท้องตลาด เพราะไม่มีคนกลาง เป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในอนาคตทางกระทรวงฯ จะมีการจัดทำ Page ใน Facebook เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร นำผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากสหกรณ์ทั่วประเทศจำหน่าย ตอบโจทย์การจำหน่ายในยุคออนไลน์
ทั้งนี้นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสตูล รวมทั้งรับฟังปัญหา และเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน จำนวน 52,786,200 บาท ทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากเงินค่าหุ้นสมาชิก เงินฝากสมาชิก ซึ่งมีสหกรณ์สมาชิก จำนวน 18 สหกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ตั้งแต่การรับซื้อน้ำยางสดนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้น ไม้กวาดยางพารา เพื่อจำหน่ายให้บริษัทเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก และบุคคลทั่วไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล