ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่6ราย ใน3อำเภอสะสม40,723รายรักษาหาย7รายพยาบาล77รายเสียชีวิต1รายสะสม261ราย

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่6ราย ใน3อำเภอสะสม40,723รายรักษาหาย7รายพยาบาล77รายเสียชีวิต1รายสะสม261ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ จนท.รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดังนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565)ใน3 อำเภอจาก20อำเภอ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 40,723 รายรักษาหาย 7 ราย คงพยาบาล 77 ราย เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 261 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม :54,497 ราย เรือนจำ 0 ราย เสียชีวิตสะสม : 379 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 3อำเภอ จาก 20 อำเภอ ดังนี้
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 6 ราย ได้แก่
1.เมืองร้อยเอ็ด 4 ราย 2.โพนทอง 1 ราย 3.ศรีสมเด็จ 1 ราย
ข้อมูลผู้เสียชีวิตจังหวัดร้อยเอ็ด ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลผู้เสียชีวิต 261 ราย
พบผู้ป่วยเสียชีวิตจาก 19 อำเภอ เป็น ชาย 153 ราย หญิง 108 ราย

อำเภอที่พบผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก อ.เมืองร้อยเอ็ด 44 ราย อ.สุวรรณภูมิ 23 ราย อ.เสลภูมิ 22 ราย
กลุ่ม 608 จำนวน 247 ราย ร้อยละ 94.64
ประวัติการได้รับวัคซีนโควิด19
ไม่ได้รับวัคซีน133 ราย (เสียชีวิต 50.96 % ) ได้รับวัคซีน 1 เข็ม
27 ราย (เสียชีวิต 10.34% ) ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 85ราย (เสียชีวิต 32.57% ) ได้รับวัคซีน 3 เข็ม 16 ราย (เสียชีวิต 6.13 % )
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานสาธารณ์สุขจังหวัดร้อยเอ็ด / www.sasuk101.moph.go.th / โทs 043 511754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว