จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

🛑จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

======
🔻🔻🔻
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายทเนตร นาคแย้ม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ณ อาคาร อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายปฐม นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายแพทย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมประกวดการแสดงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมการประกวดในวันดังกล่าว ประเภทดีเด่น ประกอบด้วย อำเภอ TO BE NUMBER ONE แม่ลาน้อย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปายวิทยาคาร และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์