ตำรวจจราจรสภ.เมืองร้อยเอ็ดบรรยายกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจจราจรเพื่อปลูกฝังเคารพกฎจราจรแต่เยาว์วัย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/buk-dabvee/0817082129-

ตำรวจจราจรสภ.เมืองร้อยเอ็ดบรรยายกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจจราจรเพื่อปลูกฝังเคารพกฎจราจรแต่เยาว์วัย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/buk-dabvee/0817082129-


ตร.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดปลูกฝังการจราจรแก่ยุวชน/ชสอท:MOITC/สมนึก-ดาบวี/0817082129-

วันนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ โรงเรียนช.วิทยา ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ตำรวจจราจรสภ.เมืองร้อยเอ็ด
โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ พ.ต.ท.ธราธิป เข่งคุ้ม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ต.สุพจน์ ชูศรีทอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

มอบหมายให้ ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว และ ด.ต.เรืองยศ ภัทษ์ไพบูลย์ ผบ.หมู่งานจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ดมาบรรยายกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจจราจร ณ โรงเรียนช.วิทยา โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 230 คน น้องๆหนูๆ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม การจราจร อย่างสนุกสนาน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว-ผช.เลขาชมรมฯ/ภาพ