ลอยแพ พนักงานบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่จำกัดมหาชน จ.ระยองรวมตัวยื่นหนังสือ กับผู้บริหาร ไร้เงิน ชดเชยการเลิกจ้าง หลังจาก กระบวนการผลิตปิดตัวลง กว่า 35 ล้านบาท

ลอยแพ พนักงานบริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่จำกัดมหาชน จ.ระยองรวมตัวยื่นหนังสือ กับผู้บริหาร ไร้เงิน ชดเชยการเลิกจ้าง หลังจาก กระบวนการผลิตปิดตัวลง กว่า 35 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 25563 ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ในการที่บริษัท เลิกจ้างพนักงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินค่าชดเชยในการเลิกจ้างซึ่งยังคงค้างให้กับพนักงานส่วนที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยในวันนี้เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ครบกำหนด ของการจ่ายเงิน ชดเชยการเลิกจ้าง ของบริษัท ที่ได้ตกลงทำสัญญา ให้กับพนักงาน โดยในวันนี้ไม่มีการ จ่ายค่าชดเชยให้แต่อย่างใด จึงได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์

โดยนายธวัชชัย คูณขุนทด อายุ 41 ปี ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท กว่า 15 ปี ได้เป็นตัวแทน พนักงาน โดยในช่วงเช้า ได้เดินทางไป ยื่นหนังสือ เกี่ยวกับค่าชดเชย ในการเลิกจ้างกลับกรมแรงงานจังหวัดระยอง จากนั้น จึงได้รวมตัวกันเดินทางมา หนังสือ ขอความเป็นธรรม กลับ ผู้บริหาร บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่จำกัดมหาชน โดยมีนายไกรวิทย์ อนันตชานนท์ รักษาการผู้จัดการโรงงาน เค้ามาเป็นตัวแทนในการรับข้อร้องเรียนของพนักงาน โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปที่ กรมคุ้มครองแรงงานที่ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดยทางบริษัทได้มีประกาศ การเลิกจ้าง นัดแรกที่ออกมาแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน129 คน และใน วันที่ 7 เมษายน 2563 ประกาศให้ออกมา อีก 11 คน รวมเท่ากับ 140 คน ที่ยังไม่ได้เงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท ซึ่งวันนี้ได้มีพนักงานจำนวน 140 คนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคจำนวนเงิน จํานวนหนึ่ง ไม่มาก ให้กับพนักงานรายหนึ่งซึ่งตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นโรคมะเร็งในขั้นสุดท้ายโดยได้ทำงานกับบริษัทกว่า 20 ปี ก็หวังเพื่อจะได้เงินจำนวนนี้ไปรักษาตัว แต่ก็มาสิ้นหวัง จากเงินค่าชดเชย ตามที่บริษัทที่ตกลงกันไว้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยไม่มีเงินจ่ายแต่อย่างใด

เบื้องต้นได้สอบถามไปยังนายไกรวิทย์ อนันตชานนท์รักษาการผู้จัดการโรงงานกล่าวว่าตามที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานไปบางส่วนนั้น อันเนื่องจากการหยุดการผลิต ประการสำคัญ แผนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างไรก็ตามบริษัทก็จะขายทรัพย์สินที่ ไม่กระทบต่อการดำเนินงานเพื่อจ่ายค่าเลิกจ้างให้แก่พนักงานทุกคนท่านตามที่กำหนดไว้ในวันหนังสือเลิกจ้าง แต่เนื่องจากวันที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ยังคงอยู่โดยรัฐบาลไทยยังคงประกาศต่ออายุการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ เดินทางมาประเทศไทยได้เป็นผลให้นักลงทุนต่างประเทศที่สนใจเข้ามาซื้อทรัพย์สินไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินได้ โดยในการนี้บริษัทคาดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ารัฐบาลก็จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทยได้และบริษัทก็จะเร่งเจรจาขาย ทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่เลิกจ้างทุกท่าน ได้อย่างช้าไม่เกินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งพนักงานจำนวน 140 คนนี้ เกิดความไม่พอใจในขณะที่ ตกลงกันไว้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึงได้มีการทำหนังสือร้องเรียนไปยัง กรมคุ้มครองแรงงานที่ศาลากลางจังหวัดระยองดังกล่าว โดยต่อจากนี้ ก็เป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองแรงงานสวัสดิการจังหวัดระยอง เข้าทำการแก้ไขปัญหา ให้กับพนักงานที่ได้มีการยื่นเรื่องนี้ไว้ในวันนี้ ต่อไป

นายราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดระยอง