พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด_!!!ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม :!๚

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด_!!!ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม :!๚

ข่าวเมืองร้อยเอ็ด_ วันนี้วันอาทิตย์ที่(2 มิถุนายน 2562) เวลา 9.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 พร้อมคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม โดยมีนางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอจังหาร พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตามในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 และเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มแปรรูปถั่วป่านทอง บ้านป่าน หมู่ 17 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

///////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน