พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 2 มิ.ย. 62, 0800 พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 20 นาย รถ FTS จำนวน 1 คัน เข้าร่วมสร้างฝายน้ำล้น ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียงของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธปฐมหล่มเก่า บ.เนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย