วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

วันนี้ (2 มิถุนายน 2562) เวลา 06.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมตักบาตร โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรจากวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จำนวน 34 รูป มารับบิณฑบาต

โดยกิจกรรมทำบุญตักบาตรนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-