ร้อย.รส.ที่ ๕ จัดกำลังพลเป็นจิตอาสา โดยมี จ.ส.อ.วุฒิฒิชัย วงศ์คำชาว เป็น หน.ชุด ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง และราษฎรในพื้นที่ เข้าทำการเก็บผักตบชวาขึ้นจากคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำ

เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๒ ร้อย.รส.ที่ ๕ จัดกำลังพลเป็นจิตอาสา โดยมี จ.ส.อ.วุฒิฒิชัย วงศ์คำชาว เป็น หน.ชุด ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอฝาง และราษฎรในพื้นที่ เข้าทำการเก็บผักตบชวาขึ้นจากคลองส่งน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำ และเร่งการระบายน้ำให้ไหลสะดวก ณ บ.ทุ่งทอง หมู่ ๑๐ ต.แม่งอน อ.ฝาง จว.เชียงใหม่