มณฑลทหารบกที่27ลงนามถวายพระพรสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงเจริญพระชนมายุ๖๕พรรษา

มณฑลทหารบกที่27ลงนามถวายพระพรสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงเจริญพระชนมายุ๖๕พรรษา

/PTV/ชสอท./nuk-0817082129—

เมื่อเช้าวันนี้ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม นำข้าราชการทหาร แม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่๒๗ สดุดีเฉิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชามายุ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๓ กิจกรรมประกอบด้วย ถวายความเคารพ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,เปิดกรวยถวายความเคารพ,กล่าวถวายราชสดุดี,ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย ๑ จบ,ลงนามถวายพระพร,ร่วมถ่ายรูปหมู่

คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓…ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ล้วนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน…ส่งเสริมให้พระเกียรติยศ ปรากฎไปทั่ว พระบารมีปกเกศคุ้มเกล้า เหล่าประชาชนชาวไทย ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอันแน่วแน่ที่จะสนองพระราชปณิธาน ด้วยการยึดมั่นในคติธรรม ที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล…ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ ด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าพสกนิกร ตราบนิรันดร์กาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม.

/PTV/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-0817082129-