อบจ มุกดาหาร ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สถานที่ราชการ

อบจ มุกดาหาร ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สถานที่ราชการ

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดทำความสะอาด ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 คน พร้อมเครื่องฉีดพ่นแบบสายสะพาย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล ศาลปู่พญานาคจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ และแก่งกะเบา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแผนทำความสะอาดจุดเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดทำความสะอาด ชุดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมเครื่องฉีดพ่นแบบสายสะพาย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงเรียน ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการในสถานที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อวิด-19
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ปฎิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม กินร้อน ใช้ซ้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแบบผ้า เมื่อจำเป็นออกไปที่สาธารณะ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ให้สวมหน้ากาก แยกตัวจากผู้อื่น และไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด – 19 โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อการรักษาพยาบาลต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177