จากพิษไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดสร้าง “คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ”

จากพิษไวรัส โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดสร้าง “คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ”

ขึ้นเป็นการชั่ว คราว เพื่อแยกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เข้ามาตรวจรักษา กับผู้ป่วยโรคทั่วไปภายในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในการพบเชื้อโควิด 19 ได้ จึงได้แยกออกมาดูแลต่างหากแต่เนื่องจากคลีนิคดังกล่าว ต้องอยู่ภายนอกอาคารที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลต้องพบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว สโมสรโรตารี พลูตาหลวง ภาค 3340 โรตารีสากล ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดซื้อแอร์เคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง ราคา 36,000 บาท มอบสำหรับใช้ในคลีนิคดังกล่าว
ซึ่งในวันนี้ 1 เม.ย.63 สโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340 โรตารี่สากล นำโดย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีพลูตาหลวง พร้อมด้วย นายกล้าหาญ เชาว์ศิลป์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล นาวาเอกนายแพทย์ พัลลภ สุภากร อดีตนายกสโมสรโรตารีพลูตาหลวง นายฉลาด สุขขีรัตน์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340 โรตารีสากล ได้นำแอร์เคลื่อนที่ดังกล่าว มอบให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

โดยมี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำใช้ในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323