ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกตรวจกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของปวงประชาจับเมาแล้วขับ5รายจำหน่ายยาบ้า3,200เม็ด

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดออกตรวจกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบสุขของปวงประชาจับเมาแล้วขับ5รายจำหน่ายยาบ้า3,200เม็ด

/PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด อำนวยการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฯ ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจเข้มอย่างต่อเนื่องเพื่อรับใช้ประชาชน
สภ.เมืองร้อยเอ็ด ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้ ( 2 ก.พ.63 )

1) ชุดตรวจสถานบริการ(ตร.งานป./สืบสวน/จราจร/สอบสวน) ร่วม จนท.ฝ่ายปกครอง/ จนท.ฝ่ายสถานพินิจ /จนท.ฝ่ายสรรพสามิต เพื่อ ออกตรวจกวดขัน การ เปิดสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา เพื่อป้องกัน มิให้การกระทำ ผิดกฎหมาย ออกตรวจกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านจำหน่ายสุราให้
(1)ปิดบริการตรงตามเวลาที่กฏหมายกำหนด
(2)ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปในสถานบริการ
(3)กวดขันจับกุมการมั่วสุมเสพสารเสพติด
(4)กวดขันจับกุมการค้าประเวณี
ผลการปฏิบัติ
1.ไม่พบการค้าประเวณีภายในร้าน
2.ไม่พบความผิดในลักษณะการค้ามนุษย์
3.ไม่พบการแสดงหรือโชว์ลามกอนาจาร
4.ตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการไม่พบบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
5.ตรวจสอบบัตรประชาชนพนักงาน ไม่พบบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เป็นพนักงานหรือลูกจ้างภายในร้าน
6.ตรวจสอบไม่พบว่ามีบุคคลต่างด้าวมาทำงานภายในร้าน
7.ตรวจค้นพนักงานและผู้ใช้บริการไม่พบยาเสพติดและอาวุธ.
8.ไม่พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันหรือเป็นแหล่งอบายมุข
9.ภายในร้านมีทางหนีไฟและถังดับเพลิงสภาพสามารถใช้การได้ติดตั้งอยู่เรียบร้อย ได้กำชับเจ้าของ/ผู้ดูแลร้าน ไม่ให้มีการการค้าประเวณีหรือการบังคับขู่เข็ญใดๆห้ามมีการกระทำความผิดการค้ามนุษย์และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด

2) ตร.งาน ป./พช.20, สายตรวจ ว.20
(1)สายตรวจ 20 ทำ 5ส. ดูแลความสะอาดบริเวณหน้าสภ.เมืองร้อยเอ็ด

3)ตร.งานจร. พร้อม ว.30
(1) พช.60 พร้อม ว.30 ตั้งจุดตรวจ ว.43 ใยแมงมุม เพื่อ
1) กวดขันวินัยจราจรและตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่
2) ตรวจค้นยานพาหนะสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด
3) ป้องกันเหตุอาชญากรรมอื่นๆ ตั้งจุด ว.43 เพื่อมุ่งเน้นการปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด ตรวจยึดรถดัดแปลงสภาพฯตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ บริเวณถนนหายโศรก(แยกตายาย)/จับกุม ผตห.เมาแล้วขับ 5 ราย
(2)จร. พร้อม ว.30 ว.4 อน.จร.วิ่งการกุศลมินิมาราธอนฯ

4)ตร.งาน สส.
(1) ตร.ชุดสุรสีห์ พร้อม ว.30 จับกุม นางนันทิยาหรือตั๊ก ณะวงศ์ อายุ ๓๗ ปี ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายฯ (ยาบ้า 3,200 เม็ด)

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ