มุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรม ช่วยชาวชุมชนหินเรือ เดือดร้อนสะพานข้ามคลองชำรุด

มุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรม ช่วยชาวชุมชนหินเรือ เดือดร้อนสะพานข้ามคลองชำรุด

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63 ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลูกเพชร์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการที่มีชาวชุมชนหินเรือ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร ว่าได้รับความเดือดร้อนสะพานข้ามคลองจระเข้ภายในซอยทิพย์นาม ซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังชุมชนศรีบุญเรืองชำรุดมาเป็นเวลานาน โดยมีป้ายแจ้งเตือนแต่ไม่มีการซ่อมแซมเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและหาทางแก้ไข

ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า สะพานดังกล่าวเป็นสะพานข้ามห้วยแข้ บริเวณ ซอยทิพย์นาม – ถนนสุทธิมรรค ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมุกดาหาร มีการทรุดตัวและพบรอยแตกร้าวอยู่หลายจุด ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบโครงสร้างสะพานแล้วพบว่าสะพานมีความเสี่ยงที่จะทรุดตัวและเพื่อ

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านสะพานดังกล่าว จึงเสนอแนะปิดการจราจรและให้รื้อถอนสะพานโดยเร่งด่วน
ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ กล่าวอีกว่า ด้านการแก้ไขปัญหา ทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้กำหนดจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภา เพื่อขอความเห็นชอบเสนอญัตติขอกู้เงินจาก สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วงเงินประมาณ 8 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะทราบผลไม่เกิน 180 วัน หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้ก็จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม จะได้แจ้งให้ประธานชุมชนหินเรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177