นครราชสีมา-กองพันทหารช่างที่ 202 ช่วยเหลือชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูง ภายหลังระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้น  ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา-กองพันทหารช่างที่ 202 ช่วยเหลือชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูง ภายหลังระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้น ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยเจ้าหน้าที่ทหาร จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้นำกำลังพล เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ที่บ้านคุ้มบัวบาน และบ้านขาม ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า และ สิ่งของจำเป็ย ภายหลังระดับน้ำใน แม่น้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ในพื้นที่ บ้านตะบอง ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วม ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ กองพันทหารช่างที่ 202 เข้าให้การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับอำเภอพิมายเป็นจุดรวมน้ำจากลำตะคอง และลำพระเพลิง จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอพิมาย ล่าสุดมีประชาชนได้รับผลกระทบและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา