พล.ต.ธวัชชัย ผบ.มทบ.27ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

พล.ต.ธวัชชัย ผบ.มทบ.27ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกันพร้อมให้การศึกษาและอาชีพทหารใหม่ มีสวัสดิการเบี้ยเลี่ยงเงินเดือนสามารถสื่อสารถึงกันได้เพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกันมีโควต้าเป็นนายสิบทหารบกได้

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


พล.ต.ธวัชชัย ผบ.มทบ.27ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2เปรียบเหมือนครอบครัวเดียวกัน//PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว

เมื่อวันศุกร์นี้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น. ณ เวทีชั่วคราวข้างสโมสรนายทหาร มทบ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในนามผู้บังคับค่ายประเสริฐสงครามกล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่ว่า.-ได้วันนี้จะเป็นการส่งทหารบกผลัดที่ 2 และทหารเรือผลัดที่ 3 เข้ารับราชการจำนวน 1,589 นาย เป็นทหารจากจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 1126 นายจังหวัดยโสธรจำนวน 463 นาย โดยแบ่งส่งเข้ากองวันที่ 1 พ.ย. 62 จำนวน 1,242 นายและส่งเข้ากองวันที่ 3 พ.ย. 62 อีกจำนวน 347 นาย การส่งทหารของจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้จำนวน 880 นาย ประกอบด้วยส่ง มทบ 27 จำนวน 781 นาย ส่งกองทัพเรือจำนวน 99 นาย

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กองทัพบกจะทำการฝึกอบรม ให้กับบุตรหลานของท่าน เพื่อปรับเปลี่ยนจากพลเรือน มาเป็นชายชาติทหาร อย่างเต็มภาคภูมิ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรหดอดทนและสง่างาม อีกทั้งให้ได้รับการอบรมความรู้ ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ ในระหว่างที่บุตรหลานของท่าน มารับราชการในกองทัพ จะได้รับสิทธิต่างๆ จากทางราชการมากมาย เช่น เครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็น เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน ตลอดจนสิทธิ ในการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น

พล.ต.ธวัชชัย ผบ.มทบ.27 กล่าวอีกว่า.-นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ ในด้านต่างๆตามที่บุตรหลานของท่านถนัดและสมัครใจ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพ ภายหลังจากการปลดจากกองประจำการ สำหรับบุตรหลานท่านใด ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือหรือโรงเรียนจ่าทหารอากาศ กองทัพได้จัดโควต้าที่นั่งการศึกษาให้กับทหารกองประจำการ ตามสัดส่วนที่นั่งของแต่ละกองทัพอีกด้วย ขอให้ผู้ปกครองครอบครัวและญาติทหารใหม่ทุกท่าน จงเชื่อมั่นและไว้วางใจในกองทัพตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับว่าจะดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิต่างๆ เป็นอย่างดีเสมือนหนึ่งว่าบุตรหลานครอบครัวเดียวกัน

ซึ่งในวันนี้ทางกองทัพได้เปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ ต้อนรับญาติทหารใหม่ทุกท่าน
ได้เช้าเยี่ยมชมกระบวนการับทหารใหม่ รับทราบระบบกาฝึก ความเป็นอยู่ อาคารสถานที่ ซึ่งทางหน่วยได้จัดรถรับส่งให้บริการ และมีอาหาร เครื่องดื่มรับรองทุกทน จึงขอเชิญชวนญาติทหารใหม่ทุกท่าน ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จึงขอขอบคุณผู้ปกครอง ครอบครัวและญาติทหารใหม่ ที่ได้นำบุตรหลานมารายงานตัวด้วยความเสียสละ และอาสาเข้ามารับใช้ชาติในวันนี้ ขอบคุณผู้แทนหน่วย และข้าราชการสัสดีทุกนาย ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพ

พล.ต.ธวัชชัย ผบ.มทบ.27 กล่าวตอนท้ายว่า.-ทางกองทัพได้ให้สิทธิ ที่ทหารใหม่สามารสื่อสารถึงครอบครัวญาติได้ มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อถึงกัน ทั้งญาติ หทาร ครูฝึก มทบ.27 อีกด้วย มีอะไรเราก็จะได้ติดต่อถึงกัน เพื่อช่วยเหลือ ในด้านต่างๆ เราจะไม่ทอดทิ้งกัน เราเหมือนครอบครัวเดียวกัน กล่าวในที่สุด.-

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว