ธ.ก.ส.สาขา จ.ราชบุรี จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน.

จ.ราชบุรี/ธ.ก.ส.สาขา จ.ราชบุรี จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน.

เมื่อวันที่1พ.ย.2562ที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรสาขา จ.ราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยมีนายไพบูลย์ หนาแน่น ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาจ.ราชบุรี เปิดเผยว่าโครงการทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปในส่วนของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นหนี้นอกระบบเนื่องจากที่ผ่านมาขาดสภาวะคล่องตัวรายได้ไม่เพียงพอจึงหันไปกู้นอกระบบดังนั่นธนาคารเพื่อการเกษตรจึงจัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยการปล่อยสินเชื้อและเข้าไปเยียวยาเกษตรกรให้ได้รับการช่วยเหลือและเข้าสู่ระบบตามโครงการนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่เกษตรกร การออกร้านจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร การบริจากโลหิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเกิดความรักความสามัคคีแก่เกษตกรกับธนาคารเพื่อการเกษตรต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน