ผกกสภ.เมืองร้อยเอ็ด แจงคลิบเกียวกับ”ล็อตเตอรี่” ที่ปรากฎตามสื่อได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคลิปที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับสภ.เมืองร้อยเอ็ดและจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมาย /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-

ผกกสภ.เมืองร้อยเอ็ด แจงคลิบเกียวกับ”ล็อตเตอรี่” ที่ปรากฎตามสื่อได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคลิปที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับสภ.เมืองร้อยเอ็ดและจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมาย

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-

เรียน ท่านสมาชิก/ประชาชนชาวร้อยเอ็ด/ท่านสื่อมวลชน ทุกท่านครับ
ตามคลิบเกียวกับ”ล็อตเตอรี่” ที่ปรากฎตามสื่อ สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคลิปที่เกิดขึ้น ขอเรียนอธิบายเพื่อความชัดเจนดังนี้
1)ตร.สภ เมืองร้อยเอ็ดได้ทำการกวดขันจับกุมจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา มาโดยตลอด มีผลจับกุมทุกเดือน
2)บุคคลต่างๆที่ถูกกล่าวถึงในคลิบ ไม่ปรากฎว่ามีบุคคลที่เป็นตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่สภ.เมืองร้อยเอ็ด ในปัจจุบันนี้แต่อย่างใด
3)ในส่วนสภ.เมืองร้อยเอ็ดที่ถูกกล่าวถึง

หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลเสียหายหรือกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อสภ.เมืองร้อยเอ็ดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหน่วยงานของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ
จึงเรียนอธิบายมายังทุกท่านเพื่อทราบและกระจ่างในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามคลิบครับ

/สมนึก บุญศรี -กต.ตร. สภเมืองร้อยเอ็ด/ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT, PALANCHAI TV-รายงาน