รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รพ.ร้อยเอ็ด รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และผู้บริหาร
รับมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็น ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เครื่องมือที่ได้รับพระราชทานครั้งนี้ เป็นเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง พร้อมให้อุณหภูมิและความชื้น รวมทั้งสามารถควบคุมความเข้มข้นของออกซิเจนได้ เพื่อพยุงการหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจลำบาก

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานดูแลประชาชน และจะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติสืบไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

Cr. อุไรพรณ์ ทิดจันทึก/ปชส.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด/