โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเลื่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เร็วขึ้น

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเลื่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เร็วขึ้น

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

ประกาศจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 21 สิงหาคม 2564
เรื่อง เลื่อนนัดการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 2 เข้ามาเร็วขึ้น
เข็มแรก 7 มิถุนายน 2564 นัดมาฉีดเข็ม 2วันที่1 กันยายน 2564 จากเดิม 27 กันยายน 2564

เข็มแรก 14 มิถุนายน 2564 นัดมาฉีดเข็ม 2 วันที่ 2 กันยายน 2564 จากเดิม 28 กันยายน 2564

เข็มแรก 15 มิถุนายน 2564 นัดมาฉีดเข็ม 2 วันที่ 3 กันยายน 2564 จากเดิม 29 กันยายน 2564

ณ อาคารศูนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการ โรงแรมเพษรรัชต์การ์เด้น
หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและเว็ปไซต์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด http://reh.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.043-518200 ต่อ 1002, 7174, 7175

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว