ทหารมาแล้ว ” ทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ..เป็นวันที่ 2 นำอาหาร น้ำดื่ม ใส่เรือแจกจ่าย ตามบ้านเรือน…

” ทหารมาแล้ว ” ทหารมณฑลทหารบกที่ 36 ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ..เป็นวันที่ 2 นำอาหาร น้ำดื่ม ใส่เรือแจกจ่าย ตามบ้านเรือน…

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยนำเรือท้องแบนอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย และช่วยขนย้ายสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยตามบ้านเรือน รวมถึงเร่งทำแนวกั้นน้ำเพื่อกั้นทางเดินให้กับผู้สูงอายุ และช่วยเหลือราษฎรขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงที่ 50 – 80 เซนติเมตร