กลุ่ม สายบุญยันหว่าง ไม่แล้งน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ศูนย์พักคอยรับรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(covid-19)

กลุ่ม สายบุญยันหว่าง ไม่แล้งน้ำใจ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ศูนย์พักคอยรับรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(covid-19)

เมื่อเวลา 10.00 น ของวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสายบุญยันหว่าง ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดเชื้อ โควิด -19 ที่องค์กรบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านหนอกนกเขา ต.หลุ่งตะเคียน
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โดยมีหัวหน้าศูนย์พักคอยรับรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(covid-19) คือ นายกองกรค์บริหารส่วนตำบลหลุ่งตะคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา คือ นายซ้อน กองศรี เป็นตัวแทนรับสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ รวมไปถึง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านหนองนกเขา และทีมงาน อสม.ของหมู่บ้าน และ อปพร. ขององค์กรบริหารส่วนตำบล รอรับของบริจาคในครั้งนี้
สำหรับสิ่งของที่กลุ่ม สายบุญยันหว่าง นำลงมาบริจาคในครั้งนี้คือ น้ำเปล่า 100 แพ็ค หน้ากากอณามัย 120 กล่อง กลุ่องชุด PPE 10 ชุด แฮลกอฮอล์ 4 ถัง กระดาษทิชชู่ 10 ห่อใหญ่ โจ๊ก 36 ห่อ หน้ากาก 3 M จำนวน 35 ชิ้น ถุงมือยาง 1 กล่อง นอกจากสิ่งของเหล่านี้แล้ว กลุ่ม สายบุญยันหว่าง ยังได้ติดต่อประสานงานชาวบ้านในพื้นที่คือ นางแหวน ศรีสิริวิบูลย์ ให้ทำข้าวกล่อง 100 กล่อง มาเพื่อเป็นอาหารกลางวัน ของผู้ได้รับเชื้อโควิด19 ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
ก่อนกลุ่ม สายบุญยันหว่าง จะเดินทางกลับ ผู้นำศูนย์พักคอยรับรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(covid-19)

ได้กล่าวขอขอบคุณ กลุ่ม สายบุญยันหว่าง หลังจากที่กลุ่มได้รับข่าวสารทางโซเชียลแล้ว ได้ติดต่อประสานงานลงมาโดยตรงที่ศูยน์และเสียสละเวลาเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นเสบียงให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้
และนาย ซ้อน กองศรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล ต.หลุ่งตะเคียน อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา ยังกล่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกว่า ตอนนี้ผูป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด -19 ในขณะนี้ มีจำนวน 70 กว่าคนแล้วที่อยู่ที่นี้และพักรักษาตัว และก็มีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ ที่ศูยน์แห่งนี้ยังต้องการสิ่งของบริจากจำนวนมากเพื่อนำมาเป็นเสบียงให้ผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ถ้าหาก องค์กรหรือหน่วยงานใดที่ได้รับข่าวสารนี้แล้วถ้าสนใจหรือมีกำลังที่จะช่วยเหลือที่ศูนย์พักคอยรับรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(covid-19) ก็สามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่เบอร์ 0826781996 (นาย ซ้อน กองศรี) ได้ตลอดเวลา สุดท้ายท่านได้กล่าวขอขอบคุณอีกครั้ง ถึง กลุ่ม สายบุญยันหว่าง ที่ได้ร่วมทำบุญและเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ และยังกล่าวขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆไว้ล่วงหน้าที่มองเห็นความสำคัญของศูนย์พักคอยรับรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19(covid-19) แห่งนี้สำหรับอยากร่วมบริจาคสิ่งของก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย นางสาว วัลยา ศรีสิริวิบูลย์ และ นาย สลัก ศรีสิริวิบูลย์ รายงาน