ที่ปรึกษาพิเศษตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจภูธรร้อยเอ็ดเน้นความปลอดภัยจากโรคโควิด-19เข้มอาชญากรรมและทางออนไลน์คุ้มครองประชาชนตลอด24ชั่วโมง

ที่ปรึกษาพิเศษตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจภูธรร้อยเอ็ดเน้นความปลอดภัยจากโรคโควิด-19เข้มอาชญากรรมและทางออนไลน์คุ้มครองประชาชนตลอด24ชั่วโมง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

เมื่อวันนี้1ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา08.30น. ที่ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการต้อนรับของ พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ผกก.ทุกสถานี ส่วนราชการสังกัดตำรวจแห่งชาติ ดำเนินงานโดย พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะ
พร้อมด้วยกองเกียรติยศตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเคารพที่ปรึกษาตร.ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

นอกจากนี้ในที่ประชุมข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมภ.จว.ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาตร.ฯ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รับฟังบรรยายสรุปสถานภาพทั่วไป ภจว.ร้อยเอ็ด
ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันโรคโควิด-19,การฉีดวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-๑๙),การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ,การบริหารจัดการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และงานตำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว