นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส. ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอ ประจำตำบลป่าเลา, ตำบลชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมชุดปฏิบัติการตำบล และ อสม. ตรวจเยี่ยมในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ น.ส. ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอ ประจำตำบลป่าเลา, ตำบลชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมชุดปฏิบัติการตำบล และ อสม. ตรวจเยี่ยมในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นำส่ง #ถุงห่วงใย ที่ได้รับบริจาคเพื่อ #ปันสุข❤ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ มีความลำบากในการดำรงชีพ ซึ่งต้องกักเก็บตัว 14 วัน ตำบลละ 2 ชุด
– บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ 💝
– ขอบคุณผู้บริจาค และผู้เกี่ยวข้องร่วมปันสุขทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ