มุกดาหาร เฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มุกดาหาร เฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่คัดกรองเฝ้าระวัง โรค มือเท้าปาก พร้อมแนะนำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องมีมาตรการตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียนและพาเด็กไปพบแพทย์ทันที
นางจินตวีร์ จินตนะกุล หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก พร้อมได้กำชับทางคณะครู พี่เลี้ยง ให้เน้นดูแลด้านความสะอาดในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ

ควรให้เด็กล้างมือบ่อยๆหรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรกปนเปื้อนเชื้อโรค หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่พบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านและให้พักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย หากพบว่ามีเด็กป่วยหลายคนชั้นเดียวกัน ก็ควรพิจารณาปิดห้องเรียนนั้นๆ และถ้าพบเด็กป่วยหลายห้อง ควรพิจารณาปิดโรงเรียนทำความสะอาด และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที
สำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2563 ยังไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค มือ เท้า ปาก แต่อย่างใด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177