จ.ราชบุรี/โครงการส่งเสริมสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าด้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค.

จ.ราชบุรี/โครงการส่งเสริมสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าด้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค.

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.ราชบุรีเมื่อวันที่1ส.ค.2562 เวลา17.00น.นายกีรติ รัชโนผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ประธานเปิดงานมีสินค้าจากพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด นำสินค้าวัตกรรมทางฝีมือของผู้ประกอบการมาออกบูธสินค้าวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าในพื้นที่ภาคใต้และต่อยอดของการขยายเครือข่ายสินค้าของชุมชนสู่ประชาชนในพื้นที่ภาคอื่นๆและแลกเปลี่ยนสินค้าทั่วทุกภูมิภาคให้มีสินค้าที่นำมาจำหน่ายหลากหลายชนิดที่ได้มาตราฐานสินค้าระหว่างวันที่ 31ก.ค.62 ถึง4ส.ค.62.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน