ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายตร.ภ.4ประชุมเดือนกค.ประดับยศ12นายมอบวุฒิบัตรตร.ดีเด่น4นายย้ายมา18นาย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dabvee/0817082129-

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายตร.ภ.4ประชุมเดือนกค.ประดับยศ12นายมอบวุฒิบัตรตร.ดีเด่น4นายย้ายมา18นาย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-taveesak/0817082129-

วันนี้31ก.ค.62/14.00น.ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สภ.เมืองร้อยเอ็ด โดย พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการตำรวจทุกแผนกงานประชุมประจำเดือนกรกฏาคม เพื่อรายงานการปฏิบัติของสายงานต่างๆ,ประดับยศตำรวจที่ได้เลื่อนชั้นยศ ,มอบวุฒิบัตรตำรวจดีเด่นประจำเดือน ,และรับรายงานตัวตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

พร้อมรับฟังนโยบายจาก ตร.จากภ.4ที่ผกก.ฯเข้าร่วมประชุมมาถ่ายทอดและข้อกำชับของผกก.ฯเกี่ยวการปฏิบัติของตำรวจตามนโยบายผู้บังคับัญชา

พิธีประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจ 12 นาย,พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4 นาย ดังนี้ 1. พันตำรวจโทศราวุฒิ โยชน์เมืองไพร สว.(สอบสวน)สภ. เมืองร้อยเอ็ด 2. รัอยตำรวจเอกอภัย เสน่ห์วงศ์ รอง สว.(สอบสวน)สภเมืองร้อยเอ็ด,3.รัอยตำรวจเอกไพรวัลย์ วิทยา รอง สว.(ป) สภ. เมืองร้อยเอ็ด,4.รัอยตำรวจโทวัชรพงษ์ พันธะชัย ผบ.หมู่(ป)สภ. เมืองร้อยเอ็ด

ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 14 นาย และข้าราชการตำรวจที่มาช่วยราชการจำนวน 4 นาย ดังนี้ อาทิร้อยตำรวจเอกธีรพล เกื้อกูล รอง สว.(สอบสวน)สภ.เพ็ญ ตำแหน่งใหม่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด,ร้อยตำรวจเอกเผด็จคำทวี รอง สว.สส.สน.ฉลองกรุง ตำแหน่งใหม่รองสว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด,ร.ต.อ.ชินภัทร เอื้อกิจ รอง สวป.สภ.หนองฮี ตำแหน่งใหม่ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ป้องกันปราบปราม,ดาบตำรวจหญิงสาวิตรี หรรษา ผบ.หมู่(ป)สภ.จตุรพักตรพิมาน ตำแหน่งใหม่ ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองร้อยเอ็ด งานอำนวยการ,ร้อยตำรวจเอกไพบูลย์ ประเสริฐสังข์ รอง สวป.สภ.สว่าง จังหวัดร้อยเอ็ดตำแหน่งใหม่ สภ.เมืองร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร มาช่วย,สิบตำรวจโทธีรธร จันทะดวง ผบ. หมู่(ป) สภ.เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด ตำแหน่งใหม่เมืองร้อยเอ็ดงานธุรการคดี มาช่วย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
Cr.ร.ต.ต.นพรัตน์ สุประไต,ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันธ์แก้ว