นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำข้าวสารมามอบให้ตู้ปันสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

จันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ๐๙.๐๐ น.

🙏 นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำข้าวสารมามอบให้ตู้ปันสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี

ณ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บริจาคให้ ผู้ที่กำลังเดือดร้อน ขัดสนจนใจ ในช่วงที่ สถานการณ์ของโรค โควิด-๑๙ กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และได้มอบให้ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านนำไป

บริจาคให้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ สมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ในพื้นที่ตำบลหนองบอน

#ขอขอบคุณร้านทองยิ่งเจริญแสนตุ้ง ร้านตั้งง่วนเซ้งตราดที่สนับสนุนมาในครั้งนี้ด้วยครับ

นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก