บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ปันน้ำใจมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ อ ส ม เพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ปันน้ำใจมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ อ ส ม เพชรบูรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น. บริษัท ป้อมโชคจำกัด บริษัทนำเมืองจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไทยเบฟเวอเรจจํากัด มอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาดขวด 50 ml จำนวน 17675 ขวด (883.75 ลิตร) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์ กมล กัญญาประสิทธิ์ รอง นายแพทย์ สสจ. เพชรบูรณ์ เป็นผู้มารับมอบ เจลแอลกอฮอล์ เพื่อจะได้นำ แจกจ่ายให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปมอบให้กับ อสม ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด19 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากอำเภอต่างๆ ได้เดินทางมารับ