ร้อยเอ็ด… ดร.พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตุตมโล รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย , เจ้าอาวาสวัดสว่างสระทอง จัดโครงการข้าวก้นบาตร ทุกวันอาทิตย์” เพื่อผู้ยากไร้ ส่วนเเรกถวายพระสงฆ์สามเณร ส่วนที่สองมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้

ร้อยเอ็ด…
ดร.พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตุตมโล รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย , เจ้าอาวาสวัดสว่างสระทอง
จัดโครงการข้าวก้นบาตร ทุกวันอาทิตย์” เพื่อผู้ยากไร้ ส่วนเเรกถวายพระสงฆ์สามเณร ส่วนที่สองมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้

ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
อรุณยามเช้า ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ดร.พระครูปลัดธรรมสรณ์ จตุตมโล รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย , เจ้าอาวาสวัดสว่างสระทอง
พร้อมด้วยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและผู้มีจิตศรัทธา
วัดสว่างสระทอง ตำบลขามปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลขามเปี้ย,ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสว่างสระทองจัดโครงการข้าวก้นบาตร ทุกวันอาทิตย์” เพื่อผู้ยากไร้ ส่วนเเรกถวายพระสงฆ์สามเณร ส่วนที่สองมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้

ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ท่านพระครูท่านได้กล่าวไว้ว่าทุกวัน”อาทิตย์ท่านจะพาพระภิกษุสามเณรขอรับบิณฑบาตศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวบ้านละแวก ตำบลมะขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัยเพื่อ ได้ร่วมใส่บาตรเพื่อเป็นการทาง เพื่อผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้กล่าวไว้ ในเบื้องต้นที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เพื่อส่งเสริมและสืบสานพุทธศาสนาให้คู่บ้านคู่เมืองของเราท่านได้กล่าวว่าตลอด 3 เดือนท่านได้ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ณศูนย์แห่งนี้ จึง ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดของเราร่วมบริจาค ข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งตามกำลังศรัทธา ได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อพุทธศาสนาเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ในครั้งนี้เพื่อเป็นบุญ บารมีได้ช่วยเหลือ ผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ป่วยยากไร้ติดเตียงกันต่อไปครับผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ ตำบลมะขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

_______
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ คมกรช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด