ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เร่งจัดหาถุงยังชีพ แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 1,000 ถุง

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เร่งจัดหาถุงยังชีพ แจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 1,000 ถุง

พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็ก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่เทศบาลตําบลหาดเล็กได้รวบรวมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็กออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อยจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมี นายกิตติพงศ์ หาญพล ปลัดเทศบาลตําบลหาดเล็ก ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก นายชัยบูรณ์. สมนึก ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก พร้อมด้วยสมาชิดสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยชุมชนตําบลหาดเล็ก ได้ออกแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 1,000 ถุง

พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ นายกิตติพงศ์ หาญพล ปลัดเทศบาลตําบหาดเล็ก ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางเทศบาลตําบลหาดเล็กโดยได้จัดหาและบรรจุถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเอาไว้ให้ประกอบด้วย ข้าวสาร 1 ถุงหนัก 7 กิโลกรัม ปลากระป๋อง น้ำตาล นํ้าปลา นํ้ามันพืช ไข่ไก่1 แผน พร้อมด้วยแจกหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก จำนวน 5 หมู่ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวจ.ตราด รายงาน