อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 7 !!! พร้อมมอบ อุปกรณ์การแพทย์ราคา 80,000 บาท“

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด – ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 7 !!! พร้อมมอบ อุปกรณ์การแพทย์ราคา 80,000 บาท“

เมื่อเวลา 09:00 นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองนาสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด -ได้ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 7 พร้อมด้วยคณะ โดยมีรองสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ อสม.พร้อม ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ
………….โดยมี พระเดชพระคุณท่าน พระครูธรรมธรกฤษดา พุทธญาโณ,เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองนาสร้าง ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองนาสร้าง
………..โดยมีนาย ไชยรันต ์มูลมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองนาสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำ ไปใช้ในการรักษา พี่น้อง ประชาชนในชุมชน ต่อไปฯ

(ในราคา 80,000 บาท)!!!

.สร้างสรรค์สามัคคี ประชาชนสุขภาพดีแบบ พอเพียง.

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองนาสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////
ภาพ :: ข่าว ` ทีม งาน
ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด`สื่อและประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด