สัตหีบ ชุมชนดงตาลเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน

สัตหีบ ชุมชนดงตาลเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน
วันนี้ 1 มิ.ย. 62 นาง เบญจมาศ ฟูนันท์ รองปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนดงตาล ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พ.จ.อ. วิชาญ สุขรื่น ประธานชุมชนดงตาล คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ
พ.จ.อ. วิชาญ สุขรื่น กล่าวรายงานว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงได้ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต ชุมชนเตยงามจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านฟุตบอล มีความรู้ในเวชศาสตร์การกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชนต่อไป
นาง เบญจมาศ ฟูนันท์ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานว่าจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่เด็กๆชอบเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก