จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อเวลา 19.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นำโดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้พอได้เวลา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่า ราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราช ทหาร ตำรวจ และจิตอาสา ถวายความเคารพ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ก่อนจะจัดให้มีการแสดงชุดถวายพระพร อาศิรวาท พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงพระราชพิธีของฝ่ายต่าง ๆของจังหวัดชลบุรี ต่อด้วยการแสดงชุดจตุระทิศ ราชสักการะบรมราชาภิเษก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก