จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ค่ำวันนี้ ( 31 พ.ค. 62 ) ที่ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ลูกจ้างหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้ร่วมกันมีส่วนร่วมจัดการพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยพสกนิกรในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง และชมนิทรรศการช่วงพระราชพิธีบรมราชภิเษก จังหวัดจันทบุรี ตลอดทุกกิจกรรมตั้งแต่ขั้นเตรียมพิธี การทำพิธีตักน้ำพลีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และ พิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษก , พิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 และการจัดมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สมพระเกียรติสูงสุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกัน และรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงการพระราชพิธีและรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก