นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ข่าวสาร
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด