จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบปัญหายากจน เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวคนยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบปัญหายากจน เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวคนยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ที่ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 8 ซอย 3 ต.ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พระครูประดิษฐ์ศาสนการ ( หลวงปู่นงค์ ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง และ พระครูพุทธบทบริบาล เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ได้นำพระภิกษุสงฆ์ และ ตัวแทนผู้นำชุมชน คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงร่วมมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ แก่ครอบครัวของนายบุญเลิศ ชองสกุล อายุ 59

ปีราษฎรที่ประสบปัญหายากจนแทนบ้านหลังเดิมชำรุด ผุพัง เป็นกำลังใจแก่คนจนที่ผู้ประพฤติตัวดีส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยบ้านสังฆประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ศานการอุปถัมภ์เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นบ้านชั้นเดียวห้องโล่งพื้นที่ 96 ตารางเมตร อาศัยยอยู่ด้วยกัน 4 ครอบครัว พ่อ – แม่ และครอบครัวของลูก – หลาน รวม 12 ชีวิต การก่อสร้างใช้เงินที่บางส่วนได้จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมาจัดสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านคนจนประพฤติดี นอกจากนี้ทางมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ยังได้นำเงินรายได้บาง่วนของการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงไปช่วยเหลือสาธารณกุศลต่าง ๆ มากมาย อาทิ การก่อสร้างอาคารสงฆ์รองรับผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ยากจน ไร้ที่อยู่มั่นคง ถาวร อาศัย การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ประพฤติดี การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การสนับสนุนหน่วยงานราชการที่ทำคุณประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชน รวมทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก