อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วันก้าวพร้อมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วันก้าวพร้อมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 30 เม.ย.2563 ที่บริเวณบ้านพักนายอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางสาววีรยา สาระเกตุ หัวหน้าพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ นางสำราญ ประสิทธิเวช ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอคลองใหญ่และไม้รูด กศน.อําเภอคลองใหญ่ร่วมกิจกรรม Quick Win แผนปฏิบัติการ 90 วัน ก้าวพร้อมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ด้วยการใช้พื้นที่ด้านข้าง บ้านพักนายอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมะเขือยาว มะกรูด มะนาว ข้าวโพด ผักบุ้ง พริกไทย ตะใคร้และพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ กว่า 20 ชนิด นอกจากนั้นนายอําเภอคลองใหญ่ยังได้ปลูกต้นทุเรียน ต้นบังคุด และเงาะ
นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพันวิกฤตได้ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขณะนี้จังหวัดได้บูรณาการร่วมกันในทุกส่วน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19

โดยเฉพาะแผนการสร้างปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมีพอกิน พอใช้ ของประชาชนเพื่อให้พึ่งตัวเองได้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชนที่ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากผู้นำที่ต้องทำเป็นตันแบบก่อน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนในประเทศไทย ให้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
นายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่าแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เริ่มดำเนินการระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมย. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. โดยต้องเริ่มจากบ้านพักของนายอำเภอก่อนจากนั้นก็ขับเคลื่อนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นทางออกสําหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่ายในการดํารงชีวิตของประชาชนต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงาน จ.ตราด