เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท จากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเตือนประชาชนระวังและอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหากเป็นเจ้าหน้าที่จริงจะติดต่อโดยตรงก่อนลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท จากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเตือนประชาชนระวังและอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหากเป็นเจ้าหน้าที่จริงจะติดต่อโดยตรงก่อนลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จากสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการการชดเชยรายได้ 5,000 บาทแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ตำบลคลองนารายณ์ หลังจากได้ทำการประสานผ่านทางโทรศัพท์เพื่อเข้าขอตรวจสอบสิทธิ์ ตามรายชื่อที่ได้ขอยื่นทบทวนไว้ โดยในรอบแรกกระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กลับมาให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ได้ติดตาม ตรวจสอบ รวมประมาณ 3,400 กว่าราย โดยได้แบ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์กระจายกันออกไปตรวจสอบครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคลังจังหวัด / ด่านศุลกากร / สรรพากร / สรรพสามิต / ธนารักษ์พื้นที่ / ธนาคารออมสิน / ธนาคาร ธกส. และธนาคารกรุงไทย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จากสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีที่ลงพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ได้ได้ทำการชี้แจงขั้นตอนที่จะขอตรวจสอบ โดยมีเงื่อนไขผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นความจริง พร้อมทั้ง มีการถ่ายรูปสแกนบัตรประชาชน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และมีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ และพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพจริง ทั้งผู้ที่ค้าขายรายย่อย ผู้มีอาชีพรับจ้างทำพลอย และลูกจ้างร้านอาหารที่ปิดกิจการซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้ย้อนกลับเข้าระบบ ทางส่วนกลางจะได้ตรวจสอบประเมินผลเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งกลับมาให้ผู้ร้องขอทบทวนสิทธิ์ทราบ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และwww.เราไม่ทิ้งกัน.com
อย่างไรก็ตาม นางสุณีวรรณ นอบไทย นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ หัวหน้าชุด เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ คลังจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเนื่องจากข้อผิดพลาดทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายในการสื่อสารที่ไม่เสถียร ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน อดทนรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับรายชื่อจากส่วนกลางแล้วจะรีบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งขอให้ระวังมิจฉาชีพที่อาจจะหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ หลอกลวงหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดจันทบุรีจะมีการติดต่อถึงผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยตรงก่อนลงพื้นที่ และในการลงพื้นที่จะมีการแต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ หรือชุดประจำหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งยานพาหนะก็จะเป็นรถของหน่วยงาน นั้น ๆ อย่างยึดติดบัตรผู้พิทักษ์สิทธิ์เพราะขณะนี้มีมิจฉาชีพได้ปลอมแปลงบัตรเพื่อหลอกลวงประชาชนบางคนแล้วภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก