สงขลา/ กรมทหารราบที่ ๕ แม่ทัพภาคที่ ๔ มอบหมาย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สงขลา/ กรมทหารราบที่ ๕
แม่ทัพภาคที่ ๔ มอบหมาย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ โดยมีกิจกรรม การพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่, ชี้แจงสิทธิกำลังพลทหารกองประจำการ แนะนำสถานที่ในการฝึกทหารใหม่ เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของทหารใหม่ การแสดงดนตรีของน้องๆทหาร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหาราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ สร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน ในฐานะ “น้องสุดท้อง ของกองทัพบก” โดยมี พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๕ให้การต้อนรับ ปัจจุบันมี พันโท เรวัตร เซ่งเข็ม เป็นผู้บังคับกองพัน

………………………………………………………………..
.