พะเยา ตักบาตรข้าวเหนียวเฉลิมพระเกียรติ ร. 10

พะเยา ตักบาตรข้าวเหนียวเฉลิมพระเกียรติ ร. 10

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาก รผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการพ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของชาวจังหวัดพะเยาที่ได้ทำกันสืบทอดมาเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นจำนวนมาก