ผวจ.ร้อยเอ็ดคุมเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน ผู้จำหน่ายไข่ไก่ ในตลาดสดทุ่งเจริญ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด#เพื่อสร้างความเป็นธรรม!!

ผวจ.ร้อยเอ็ดคุมเข้ม!! ลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วน ผู้จำหน่ายไข่ไก่ ในตลาดสดทุ่งเจริญ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด#เพื่อสร้างความเป็นธรรม!!

วันพุธที่(1เมษายน 2563)ห้วงเวลา 16.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำคณะพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจแผงจำหน่าย#ไข่ไก่ในตลาดสดทุ่งเจริญ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อติดตาม การจำหน่ายไข่ไก่

ไม่ให้ขาย จำหน่ายเกินราคา และไม่ให้มีการกักตุนสินค้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สอบถามผู้ค้าไข่ไก่ ถึงราคาที่รับซื้อ และราคาจำหน่าย และให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบ ตั้งแต่ต้นทาง สร้างความเป็นธรรม กับทุกฝ่าย รวมถึง การป้องกัน การเอารัดเอาเปรียบ หรือเกิดการฉวย โอกาสขึ้นราคาขาย ในสถานการณ์ที่ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาด ของโรค โควิด – 19 #ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอความร่วมมือผู้ค้าไข่ไก่ โดยขอให้ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก ไข่ไก่ ไข่เป็ด ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภค ได้มีโอกาสเปรียบเทียบ ราคาก่อนตัดสิน ใจซื้อสินค้า และอย่ากัก ตุนไข่ไก่ หรือปฏิเสธการ ขายโดยไม่มีเหตุผล อันควร หรือจำหน่าย เกินราคาที่กำหนด ซึ่งอาจสร้าง ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้บริโภคได้

############
ศรีไพร ทูลธรรม :รายงานสถานการณ์ข่าว จากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สื่อ ประชาสัมพันธ์นำอช. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด