ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ รับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย 14,000 ชิ้น เตรียมแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ รับหน้ากากอนามัยจากกระทรวงมหาดไทย 14,000 ชิ้น เตรียมแจกจ่ายกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส COVID-19

วันนี้ (1 เม.ย.63) ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับหน้ากากอนามัย จำนวน 14,000 ชิ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด/สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน/ชุมชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เช่น สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานหนังสือเดินทาง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยยังไม่ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบให้ทุกอำเภอหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อมารับหน้ากากอนามัยนำไปแจกจ่าย ซึ่งจากนี้จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้รับ หน้ากากอนามัย จำนวน 14,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทยในทุกๆวัน