จันทบุรี-รับมอบหน้ากากอนามัยที่ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย ก่อนกระจายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในชุมชนได้ใช้ในการคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019

จันทบุรี-รับมอบหน้ากากอนามัยที่ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทย ก่อนกระจายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในชุมชนได้ใช้ในการคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการตรวจรับมอบหน้ากากอนามัย เป็นผู้ตรวจสอบ และสักขีพยานในการรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย ในรอบนี้ จำนวน 6,000 ชิ้น เป็นหน้ากากอนามัยที่จะส่งลงพื้นที่ชุมชน หมูบ้าน ด่านตรวจ ไม่เกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยโควตาของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง

โดยคณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบ แกะกล่องบรรจุหน้ากากอนามัย และนับจำนวน ก่อนส่งมอบต่อไปยังอำเภอ และกระจายไปยังผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางซึ่งแยกเป็น 1.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วย ให้หมู่บ้าน / ชุมชนละ 4 คน เช่นผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย อาทิ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ท้องถิ่น สำนักงานขนส่ง สำนักงานที่ดิน ประกันสังคม ศูนย์บริการสาธารณสุขหมู่บ้านสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น กลุ่มที่ 3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานเก็บขยะ เจ้าหน้าปฏิบัติงานจุดตรวจ และ กลุ่มที่ 4 กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว และ ผู้พิการ ทั้งนี้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานจังหวัดจันทบุรี จะนำหน้ากากอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทยมาส่งมอบให้จังหวัดจันทบุรีต่อเนื่อง วันละ 6,000 แผ่น ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร และจังหวัดก็จะได้กระจายไปในพื้นที่เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงานในชุมชนทั้ง 10 อำเภออย่างเป็นธรรม และ ทั่วถึง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก